Okrawki puszczy – ekopętla

Początek i koniec trasy – parking za kościołem w Brzeziu (od strony wschodniej).

Niegdyś puszcza rozciągała się od Wisły do Raby, jednakże ruchy osiedleńcze w kolejnych wiekach powodowały jej ciągłą redukcję, aż do stanu dzisiejszego. Na zasiedlonych terenach pozostały małe okrawki pierwotnego lasu i pomimo upływu wieków szata roślinna potwierdza ich dawną   przynależność. Czy uda się Państwu dostrzec te rośliny?

 1. Puszcza Niepołomicka – od parkingu docieramy do drogi głównej i skręcamy w lewo, mijamy staw, przejeżdżamy pod wiaduktem z A4, kolejne dwa skrzyżowania (X) przejeżdżamy na wprost i dojeżdżamy do trzeciego (X) z pomnikiem Chrystusa Łaskawego (vis-a-vis figurka MB z 1858r.). Na skrzyżowaniu skręcamy ostro w prawo, docieramy do drogi głównej (Y) i skręcamy w lewo, następnie na skrzyżowaniu (T) z figurką MB Różańcowej z 1852r. skręcamy w lewo pod górkę, na szczycie na skrzyżowaniu (Y) w prawo, mijamy (od lewej) szkołę, tuż za nią w ogródku figurkę intencyjną z 1943r. i docieramy do skrzyżowania z wysepką z pomnikiem Jagiełłów i Zbigniewa z Brzezia (vis-a-vis figurka MB z 1867r.). Za wysepką skręcamy w lewo i docieramy do skrzyżowania (X) z szosą 75 (po lewej pomnik poległych w II wojnie). Na drodze 75 skręcamy w prawo (po lewej domek z dachówek) i zaraz w lewo na Kłaj, na najbliższym skrzyżowaniu (X–figurka MB z 1855r.) skręcamy w lewo w dół, na kolejnym (X- figurka MB) znów w lewo, przejeżdżamy pod wiaduktem z linia kolejową, mijamy staw Bielik i wjeżdżamy do puszczy. Mijamy pierwsze skrzyżowanie (X) z przecinkami leśnymi i na następnym (X) skręcamy w prawo w drogę żwirową; droga doprowadza nas do skrzyżowania (X+1-szlaban, przy skrzyżowaniu ruiny K5) na którym skręcamy w prawo na asfaltówkę. Docieramy do szlabanu koło jednostki (betonowy okop plot. z 1939r., pomnik poległych i pomordowanych za Ojczyznę z 2018r.) za którym skręcamy w lewo, mijamy torowisko (po lewej „domek doktora” z XIXw., za nim torowisko dawnej wąskotorówki), mijamy osiedle wojskowe i tuż za nim tablicę upamiętniającą bitwę powietrzną z 3.IX.39r., docieramy do skrzyżowania (T) na którym skręcamy w prawo (na prawo w lesie ruiny Sägewerk Klaj), dojeżdżamy do przejazdu kolejowego i przed nim skręcamy w lewo, mijamy tartak i docieramy do skrzyżowania (X-wysepka, na wprost rezerwat Długosz Królewski) na którym skręcamy w prawo, i docieramy do skraju puszczy (szlaban).
 1. Występ leśny Podlas – od szlabanu jedziemy drogą na wprost, na skrzyżowaniu (X) pod wiaduktem z A4 skręcamy w prawo i po chwili docieramy do występu leśnego, tu przejeżdżamy na lewo na drogę dla rowerów i zatrzymujemy się w środku kompleksu przy drodze leśnej (szlaban).
  Występ leśny jest od wieluset lat odcięty szosą od puszczy. Warto przespacerować się drogą w głąb występu, by przekonać się czy rośliny tu występujące różnią się od tych zaobserwowanych podczas jazdy przez puszczę.
 1. Pański Las – kontynuujemy jazdę drogą rowerową, przy końcu lasu na skrzyżowaniu (X) skręcamy w lewo w dół, mijamy (od prawej) figurkę MB Różańcowej z 1859r. i docieramy do skrzyżowania (X) które przejeżdżamy na wprost, następnie docieramy do skrzyżowania (T) z drogą gminną na którym skręcamy w prawo.
  Jeśli zdecydowaliście się na trudniejszy odcinek pętli, to należy skręcić w lewo, przejechać wiaduktem nad A4, minąć drogę odchodzącą w lewo i tuż za nią na skrzyżowaniu (X) skręcić w prawo, przejechać skrzyżowanie (X) z drogą osiedlową (ul. Rybacka) na wprost, następnie znów na wprost skrzyżowanie (X) z drogami dojazdowymi do posesji i na następnym (X) z drogą polną skręcić w prawo w dół ku zbiornikowi wodnemu. Lichą ścieżkę przez przepływ trzeba pokonać pieszo, wyjechać pod górkę, a potem jechać drogą żwirową pomiędzy Rabą i stawami wyrobiska aż do skrzyżowania (Y) za linią stawów na którym kierować się w lewo wzdłuż Raby.
  Jedziemy drogą główną do dużego skrzyżowania (X) na którym skręcamy w lewo, przejeżdżamy pod wiaduktem z A4, dojeżdżamy do centrum rekreacji (MOR) w Targowisku (po prawej) i na skrzyżowaniu (T, piwniczka z 1930r.) skręcamy w lewo w drogę boczną. Jadąc nią wzdłuż Tusznicy przejeżdżamy mostek na rzeczce, za nim na rozwidleniu (Y) wjeżdżamy na drogę gruntową na prawo, następnie za ostrym łukiem w lewo na rozwidleniu (Y) skręcamy w prawo i jedziemy drogą żwirową wzdłuż Raby. Droga doprowadza nas do szosy 94 (miejsce niebezpieczne!), którą przecinamy na wprost w drogę obok stacji benzynowej i jedziemy dalej najpierw drogą z płyt betonowych, a potem gruntową, którą docieramy do skrzyżowania (T) z drogą gminną w Łężkowicach (po lewo urocza figurka MB Różańcowej z 1906r.) i skręcamy w prawo. Mijamy kościół NSJ z 1921r. i tuż za nim (T) skręcamy w lewo, mijamy cmentarz, docieramy do skrzyżowania (X, fig. kolumnowa MB Łaskawej z 1856r.) w Grodkowicach i skręcamy w lewo w drogę żwirową. Droga wiedzie przez pola, mijamy figurkę śródpolną MB Modlitewnej , dojeżdżamy do skrzyżowania (X- na wysokości lasu), skręcamy w lewo i jadąc prosto docieramy do drogi w głąb lasu (szlaban).Przez las można przejechać, lecz lepiej się przejść.
  Las ten jest typową resztówką puszczy i można tu poczynić ciekawe obserwacje. Za szlabanem kierujemy się drogą na wprost do skrzyżowania (X) dróg leśnych i na nim należy skręcić w prawo.
 1. Las zborczycki – wyjeżdżamy z lasu drogą obok gospodarstwa (od prawej) i docieramy do skrzyżowania (T) z drogą gminną na którym skręcamy w prawo. Jedziemy drogą główną do skrzyżowania (Y- figurka Chrystusa Upadłego pod Krzyżem z 1878r.), skręcamy w prawo, tuż następne skrzyżowanie (X- kapliczka św. Józefa) z drogą główną przejeżdżamy na wprost (na Zborczyce), mijamy skrzyżowanie (T) z drogą od lewej (do Kopca Krakusa II), jeszcze jedną drogę od lewej i docieramy do lasu w Zborczycach. Najlepiej zrobić postój w połowie drogi biegnącej przy lesie przy szlabanie na drodze w głąb lasu (przed łukiem w lewo).
  Las jest pozostałością po puszczy, można tu spotkać rzadkie gatunki drzew. W jego płd-zach. skraju zachowały się pierwszowojenne okopy.
 1. Las suchorabski (+ zagajnik Mazówka) – kontynuujemy jazdę drogą główną, mijamy dwie drogi od lewej, następnie na skrzyżowaniu (Y) z drogą od prawej skręcamy w lewo i tuż za skrzyżowaniem docieramy do wiejskiego sklepiku (po prawej). Warto tu zostawić rower i zejść za sklepem w dół do zagajnika Mazówka.
  Zagajnik w większej części jest nowym zalesieniem, lecz jego płn. skrawek wydaje się być pozostałością dawnego lasu, jednakoż w całości jest on interesujący jako obiekt botaniczny.
  Jedziemy dalej drogą główną, mijamy dwie drogi odchodzące w lewo, drogę od prawej i docieramy do skrzyżowania (T- krzyż) w Suchorabie na którym skręcamy w lewo (ul. Boczna) pod górkę. Jadąc wspinającą się drogą mijamy uroczą maryjną kapliczkę skrzynkową i docieramy do cmentarza wojennego nr 376 na skraju lasku. Za cmentarzem odnajdziemy leśną ścieżkę prowadzącą w głąb lasu.
  Las jest niewątpliwie pozostałością puszczy. W jego płd. części zachowały się okopy z I wojny.
 1. Las Winnica – jadąc dalej, tuż za cmentarzem na skrzyżowani (X) skręcamy w prawo w drogę żwirową w dół, droga przechodzi w polną i nią docieramy do skrzyżowania (X) z szosą 94 przez które przejeżdżamy na wprost (miejsce niebezpieczne!) i wjeżdżamy do Zagórza. Jadąc drogą główną mijamy skrzyżowanie (T- drewniana kapliczka Grupy Ukrzyżowania) przy szkole, przejeżdżamy pod wiaduktem z A4 i na pierwszym skrzyżowaniu (X- krzyż, tablica pam.) skręcamy w prawo (Droga Królewska), przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie (X- kapliczka), docieramy do lasu i robimy postój.
  Las w większej części powstał na terenie dawnej przyklasztornej winnicy, jednak jego płn-wsch. skrawek zachował się jako las pierwotny. Część lasu jest wykorzystywana przez crossowców.
 1. Las Sikornica – jedziemy dalej asfaltówką i zaraz (T) odbijamy w prawo w drogę gruntową, przejeżdżamy przejściem dla zwierząt pod A4 i docieramy do drogi technicznej przy lesie – na wprost droga leśna w głąb lasu.
  Las porasta trudno dostępne zbocze i w przeważającej części jest lasem pierwotnym.

Powrót  od przejścia dla zwierząt kierujemy się w lewo, mijamy zagajnik leszczynowy i jedziemy do skrzyżowania (X- wiadukt po lewej) na którym skręcamy w prawo. Mijamy (od lewej) szkołę, drogę od prawej, następnie od lewej; na skrzyżowaniu (Y) kierujemy się na prawo i tuż na kolejnym (Y- figurka św. Floriana) skręcamy w lewo. Następnie na skrzyżowaniu (T) skręcamy w prawo w drogę betonową i jedziemy pod górkę do (T) z drogą przy cmentarzu (na cmentarzu kwatera wojenna nr 332) na której skręcamy w lewo. Przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie (T) przed kościołem Przemienienia Pańskiego z 1924r., mijamy grobowiec Żeleńskich, pomnik marsz. J. Piłsudskiego, docieramy do skrzyżowania (Y- wysepka) na którym skręcamy w lewo i tuż na następnym (Y) ostro w lewo w dół (jadąc na wprost można odwiedzić kopiec ariański). Następnie na łuku drogi na skrzyżowaniu (Y) jedziemy na lewo w drogę podrzędną i docieramy do parkingu.

Doświadczenie – po powrocie do domu można zeskrobać ziemię z butów, wsadzić do doniczki i podlewać – a nuż coś wyrośnie?

GALERIA ZDJĘĆ

Loading