Pętla rowerowa „Ku Niepodległości”

Początek i koniec trasy – Muzeum Spraw Wojskowych w Swoszowicach.

Fort pancerny 51 1/2 w Swoszowicach oraz Muzeum Spraw Wojskowych – po odwiedzeniu muzeum kierujemy się drogą forteczną do ul.Sawiczewskich na której skręcamy w prawo, następnie na skrzyżowaniu w lewo i zaraz w prawo w Drogę Rokadową.

Fort artyleryjski 51 w Rajsku – Droga Rokadowa biegnie wzdłuż fortu i obiekt można oglądać nie schodząc z roweru. Na końcu drogi skręcamy w prawo w ul.Tuchowską i zaraz w lewo ul.Osterwy.

Fort pancerny 50 1/2 W w Kosocicach – jadąc ul.Osterwy mijamy po prawej cmentarz parafialny za którym usytuowany jest fort, niestety nie jest udostępniony do zwiedzania.

Fort pancerny 50 1/2 O i działobitnia w Kosocicach – droga wyprowadza nas na placyk który przejeżdżamy na wprost, a następnie w lewo w ul.Hallera. Na łuku drogi zobaczymy budynek fortu (niestety też bez możliwości zwiedzania), a zaraz po lewej na wzgórku pozostałości działobitni.

Schron amunicyjny, centrala telefoniczna i tablica pamiątkowa w Piaskach – z ul.Hallera skręcamy w lewo w ul.Harcerzy Krakowskich, a następnie w prawo w  ul.Niebieską, którą przejeżdżamy nad A-4 i docieramy na placyk przed kościołem. Po prawej mamy schron amunicyjny, przed nim budynek centrali telefonicznej zaadoptowany na domek mieszkalny, a po lewej na ścianie kościoła tablicę upamiętniającą Piaszczan poległych w I wojnie.

Fort artyleryjski 50 w Prokocimiu – z placyku przed kościołem wyjeżdżamy na prawo w ul.Rżącką, następnie w lewo w ul.Obronną z której skręcamy w prawo w ul.Kostaneckiego. Na łuku drogi w lasku po lewej znajduje fort Prokocim, którego wielkość budzi respekt nawet dziś.

Pomnik Pod Orłem w Bieżanowie – zjeżdżamy w dół przejeżdżając skrzyżowanie z ul.Wielicką  na wprost i wjeżdżamy w ul.Teligi, dalej na wprost ul.Ćwiklińskiej z której w lewo w ul.Mała Góra, a następnie w prawo w ul.Bieżanowską, która doprowadzi nas do skrzyżowania przy którym znajduje się pomnik ku czci  poległych Bieżanowian.

Pomnik Obrońców Twierdzy Kraków na wzg.Kaim – od skrzyżowania kierujemy się w prawo ul.ks.Popiełuszki z której skręcamy w prawo w ul.Lipowskiego. Po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym skręcamy w lewo w ul.Rakuś, z niej pod następny wiadukt kolejowy w lewo i zaraz w prawo w ul.Zolla, przejeżdżamy pod A-4 i wspinamy się pod górę przed której szczytem skręcamy w prawo w drogę (bez nazwy) na której końcu zobaczymy obelisk

Cmentarz wojenny nr.381 w Wieliczce – wracamy na lewo w  ul.Zolla, z niej skręcamy w prawo w  ul.Pod Pomnikiem i nią do ul.Bogucickiej na której w prawo. Z ul.Bogucickiej na wprost w ul.Topolową, z niej w lewo w ul.Długą, a następnie w prawo w  ul.Wygoda która doprowadzi nas do ul.Czarnochowskiej i nią w prawo do skrzyżowania z ul.Krakowską (94). Przez skrzyżowanie prosto i dalej ul.Czarnochowską aż do cmentarza komunalnego w Wieliczce na którym znajdziemy kwaterę żołnierską z 93 grobami.

Pomnik Odrodzenia Polski w Wieliczce – ul.Czarnochowską przejeżdżamy pod wiaduktem w ul.ks.Goliana, nią do skrzyżowania i na skrzyżowaniu w prawo w ul.Powstania Warszawskiego od której po lewo rozciągają się wielickie planty. Na ich skraju przed siedzibą UMiG znajduje się cokół z pomnikiem.

Krzyż Niepodległości w Krzyszkowicach – za UMiG skręcamy w lewo w ul.Dembowskiego, przed parkiem (i stawem) w lewo w ul.Matejki i zaraz w prawo w Aleję Solidarności i aleją do skrzyżowania na którym w prawo w ul.Kościuszki. Na górce na rondzie drugi zjazd w ul.Sadową z której następnie skręcamy za mostkiem w prawo w ul.Krzyszkowicką i przy skrzyżowaniu z ul.Jaśminową po prawej spostrzeżemy Krzyż Niepodległości.

Szaniec IS-VII-4 w Rajsku – wjeżdżamy w ul.Jaśminową i z niej za kościołem w prawo znów na ul.Sadową, nią do skrzyżowania i dalej na wprost ul.Krzemieniecką i znów na skrzyżowaniu na wprost ul.Kuryłowicza. Po minięciu skrzyżowania z ul.Gdowską po lewej stronie szosy znajduje się wykop szańca.

Cmentarz wojenny nr.383 w Wróblowicach – z ul.Kuryłowicza skręcamy w lewo w ul.Landaua, następnie w lewo w ul.Niewodniczańskiego, z niej w prawo w ul.Bogdanowskiego i przy kościele w prawo w  ul.Wróblowicką z której na górce przy lasku w lewo w ul.Bochniaka. Na skraju lasku stoi figurka z 1723r. przeniesiona z Rajska (prawdopodobnie) w związku z potrzebą modernizacji infrastruktury fortu, a poniżej w zaroślach po prawej znajduje się grób nr.383 w którym spoczywa dwóch CK żołnierzy.

Powrót do Fortu 51 1/2 w Swoszowicach – ul.Bochniaka dojeżdżamy do  ul.Myślenickiej na której skręcamy w prawo,z niej skręcamy w prawo w ul.Sawiczewskich i na wzgórzu w prawo w drogę forteczną.

Trasa ma długość 29 km i jest średniego stopnia trudności, czas przejazdu ok. 3,5 godziny.

GALERIA ZDJĘĆ

Loading