„Po ziemi rodzinnej gen. Okulickiego” – pętla biograficzna.

Początek i koniec trasy – parking przy sanktuarium w Okulicach.

3.V.1285r. nad Rabą koło Bogucic miała miejsce zwycięska bitwa wojsk ks. Leszka Czarnego nad wojskami ks. Konrada II czerskiego i zbuntowanych magnatów. Legenda głosi, że przed bitwą ks.L. Czarny modlił się w miejscu, gdzie dziś stoi okulicki kościół i otrzymał od Matki Bożej miecz, który zagwarantował mu zwycięstwo – zdarzenie to zapoczątkowało Kult maryjny w Okulicach.

0. Okulice – na miejscu warto zobaczyć sanktuarium z obrazem Matki Bożej z XVIw., dzwonnicę z 1837r., Muzeum Maryjne (czynne po mszach lub po wcześniejszym kontakcie na tel. 14 6851094) oraz nabrać wody ze źródełka maryjnego. (W Sanktuarium częstym gościem był Karol Wojtyła).

To tu gen. Okulicki otrzymał sakramenty chrztu, komunii i bierzmowania, tutaj też uczęszczał do szkoły powszechnej. W kościele po lewej stronie pod chórem znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona gen.L.Okulickiemu.

  1. Rzezawa (Dębina, Borek)– spod sanktuarium kierujemy się w prawo do skrzyżowania, które przejeżdżamy na wprost i po chwili wjeżdżamy do Dębiny. W Dębinie 17.VII.1944r. spadł zestrzelony przez niemieckiego myśliwca nocnego Halifax JP-220 „C” niosący pomoc walczącej Warszawie. Wkrótce stanie tu tablica upamiętniające to zdarzenie. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo (na Borek), przejeżdżamy skrzyżowanie (X) na wprost i jadąc drogą główną docieramy do Centrum Aktywnego Wypoczynku w Borku (gdzie warto zatrzymać się na chwilę). Po minięciu CAW wjeżdżamy do wsi, na skrzyżowaniu (X) skręcamy w lewo i jedziemy drogą główną. W Borku jest kilka dobrze zachowanych wiejskich domków oraz betonowe krzyże pamięci ofiar cholery. Docieramy do skrzyżowania (T), skręcamy w prawo i jedziemy drogą główną. Po prawej mijamy kościół parafialny o ciekawej bryle, przejeżdżamy wiaduktem nad A4, dojeżdżamy do skrzyżowania (X) i skręcamy w lewo (na Rzezawę), następnie jedziemy prosto przez wszystkie skrzyżowania, mijamy cmentarz i docieramy do zabytkowego kościoła w Rzezawie.
  1. Bochnia (Krzeczów) – z parkingu przykościelnego wyjeżdżamy w lewo na drogę główną, na skrzyżowaniu (T) skręcamy w prawo 90° i po chwili za ostrym łukiem w lewo mijamy (po prawej) zabytkowy krzyż „na Pacynkowej”. Następnie przejeżdżamy mostek nad Młynkówką, mijamy (po prawej) zabytkową kapliczkę pw.św. Stanisława, na skrzyżowaniu (Y) w prawo, docieramy do skrzyżowania (Y) z drogą główną i skręcamy w lewo. Mijamy (po prawej) kościół w Krzeczowie, szkołę i skręcamy w prawo w uliczkę prowadzącą do (widocznej z drogi) remizy OSP. Przy remizie skręcamy w lewo i jedziemy prosto aż do skrzyżowania (Y) przy którym (po lewej) zobaczymy cmentarz wojenny nr.315. Od cmentarza kierujemy się drogą w prawo i dojeżdżamy do drogi głównej na której skręcamy w lewo, mijamy skrzyżowanie (T) z drogą z prawej i docieramy do rozwidlenia (Y) na którym skręcamy w prawo w ul.Krzeczowską, przejeżdżamy pod wiaduktem kolejowym i docieramy do skrzyżowania (H) na którym skręcamy w ul.Trudną (druga w prawo), nią dojeżdżamy do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (przed halą targ. Gazaris) i skręcamy w prawo w ul.Kraszewskiego, która doprowadzi nas do Placu gen.Okulickiego. Przy wjeździe na plac, na budynku szkoły muzycznej znajdziemy tablicę pamiątkową, a na placu okazały pomnik gen. Leopolda Okulickiego. Od placu kierujemy się w górę i tuż na pierwszym skrzyżowaniu (Y) skręcamy w lewo w ul.Bernandyńską, mijamy Bazylikę św.Mikołaja, skrzyżowanie z szosą odchodzącą w lewo i na końcu drogi docieramy do budynku I LO. W tym budynku przed II wojną mieściło się gimnazjum do którego uczęszczał gen.Okulicki, tu też rozpoczęła się jego żołnierska droga zapoczątkowana wstąpieniem do bocheńskiego Związku Strzeleckiego w 1913r. W hallu budynku po lewej na ścianie znajduje się tablica pamiątkowa ufundowana przez nauczycieli i uczniów szkoły.
  1. Krzyżanowice (Proszówki) – spod szkoły zjeżdżamy w lewo w dół ul.Czackiego do skrzyżowania (T) z ul.Oracką, tu skręcamy w prawo i jadąc wzdłuż bocheńskich Plant docieramy do skrzyżowania z drogą 965 (światła) i skręcamy w lewo w ul.Konstytucji 3 Maja, przejeżdżamy wiaduktem na torami i (jadąc dalej na wprost) most nad Rabą, i skrzyżowanie za nim, przejeżdżamy pod wiaduktem z A4 i za nim na drugim skrzyżowaniu z drogą po prawej (koło kapliczki) skręcamy w prawo w wąską szosę, która doprowadzi nas do mostu wiszącego. Za mostem kierujemy się drogą w lewo i docieramy do zabytkowego kościoła z dzwonnicą z 1794r. w Krzyżanowicach.
  1. Bratucice (Słomka, Gawłów, Majkowice,Bogucice) – od kościoła jedziemy drogą na wprost do skrzyżowania (Y) i skręcamy w lewo, mijamy skrzyżowanie w Słomce z uroczą kapliczką i dębem pomnikiem przyrody, i docieramy do skrzyżowania (T) z drogą główną na którym skręcamy w lewo. Po chwili osiągamy Gawłów; mijamy (po lewej) cmentarz ewangelicki (1806-1945r.) z kwaterą wojenną nr.316 i dawny zbór ewangelicki z 1806r. (obecnie kościół). Za ces. Józefa II Habsburga od 1783r. okoliczne wsie zasiedlano kolonistami niemieckimi, jednakże większość kolonistów uległa polonizacji, a ci odporni na fraternizację opuścili te ziemie w czasie II wojny. Jadąc dalej mijamy uroczą figurkę Matki Bożej Wniebowziętej,budynek z kopułą do obserwacji astronomicznych i świetnie zachowany wiejski domek. Dalej droga prowadzi do Majkowic, gdzie natrafimy na figurkę Matki Bożej Łaskawej z 1873r. oraz (przy wyjeździe po lewej) Kochbunkier linii obr. Stellung a2. Następnie wjeżdżamy do Bogucic i na skrzyżowaniu (X) skręcamy w lewo w ul.Nad Rabą, zaraz na rozwidleniu w prawo w ul.Zieloną, z niej w prawo w drogę gruntową i docieramy do cmentarza wojennego nr.317. Dalej droga doprowadza nas do skrzyżowania z drogą główną, na której skręcamy w prawo i na skrzyżowaniu (X) w lewo na Okulice. W Okulicach docieramy pod sanktuarium i na pierwszym skrzyżowaniu (T) po jego minięciu w skręcamy prawo, dojeżdżamy do rozwidlenia z wysepką na którym w prawo i zaraz znów w prawo w drogę do cmentarza. Na cmentarzu po prawej znajdziemy grobowiec rodzinny Okulickich z symbolicznym epitafium gen.L.Okulickiego – Sowieci nie zwrócili ciała generała, nie jest też do końca wyjaśnione kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach oddał życie! Wracamy do skrzyżowania i kierujemy się drogą w prawo, w Bratucicach na rozwidleniu z figurką Trójcy Świętej z 1886r. skręcamy w prawo i docieramy do Izby Pamięci gen.Okulickiego (czynna wt-pt od 12.00 do 20.00, sob. 9.00 do 17.00, lub po wcześniejszym kontakcie tel. 663 931 190 ). przy wejściu znajdziemy także tablicę pamiątkową. W Bratucicach 12.XI.1898r. urodził się gen.Leopold Okulicki, tutaj dorastał i kształtował się. Niestety dom rodzinny generała nie zachował się do naszych czasów.

Powrót – wracamy do Okulic tą samą drogą mijając po drodze zabytkową kapliczkę Najświętszego Serca Pana Jezusa.

GALERIA ZDJĘĆ

Loading