Po ziemi rodzinnej rodu Hallerów – pętla biograficzna

Początek i koniec trasy – parking przy Izbie Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach.

Hallerowie von Hallenburg, to polska rodzina o niemieckich korzeniach, odegrała ona znaczącą rolę w historii Polski. Synowie tego rodu walczyli o Polskę w powstaniach, w wojnach światowych I i II, w wojnie z bolszewikami 1920r. i innych. Najbardziej znanymi z tej paranteli są: urodzony w Jurczycach gen.broni Józef Haller i urodzony w Polance Hallera gen.broni Stanisław Haller.

0. Jurczyce – trasę proponuję rozpocząć od odwiedzenia Izby Pamięci mieszczącej się w dawnym budynku szkoły z 1906r. (po wcześniejszym kontakcie na tel. 122751069).

  1. Radziszów – spod izby pamięci kierujemy się w prawo w dół, po chwili mijamy po prawej uroczą kapliczkę piętrową z 1885r., przejeżdżamy mostek i za łukiem drogi na skrzyżowaniu (Y) skręcamy na prawo pokonując tory kolejowe i docieramy do skrzyżowania (T) przy którym znajduje się cmentarz. Na cmentarzu pod wysokim, kamiennym krzyżem znajduje się grób rodzinny Hallerów z linii jurczyckiej. Od cmentarza kierujemy się w lewo, pokonujemy kładkę nad Skawinką, za nią skręcamy w prawo i docieramy do zabytkowego kościoła św.Wawrzyńca z XV w. Na murze okalającym kościół znajdziemy tablicę pamiątkową błogosławieństwa obrazu Matki Bożej Hallerowskiej przez Jana Pawła II, na płn. ścianie kościoła epitafium Kazimierza Hallera zamordowanego w Oświęcimiu, a w kościele kopię obrazu (oryginał znajduje się w Sanktuarium MB Hallerowskiej w Mińsku Mazowieckim. Na lewo od kościoła (za szosą) dostrzeżemy dwór Dzieduszyckich, który też warto zobaczyć.
  2. Las Bronaczowa (rezerwat „Kozie Kąty”) – od kościoła kierujemy się w prawo, docieramy do skrzyżowania (Y) z wysepką i krzyżem na którym skręcamy w lewo, mijamy (po lewej) dwór i na łuku drogi skręcamy w lewo w ul.Jagodową. Dojeżdżamy do skrzyżowania (X), na którym skręcamy w prawo (ul.Jagodowa), przejeżdżamy przez lasek za którym na skrzyżowaniu (Y) skręcamy w lewo i na następnym skrzyżowaniu (Y) w prawo. Docieramy do kolejnego skrzyżowania (Y) na którym w prawo (czerwony szlak), przejeżdżamy przez rzeczkę Włosankę, mijamy gospodarstwo ogrodnicze i wjeżdżamy do lasu. Po chwili jedziemy granicą kultur mając po prawej rezerwat, mijamy od lewej zabudowania i docieramy do skrzyżowania (T) na którym skręcamy w prawo w drogę leśną. Droga doprowadza nas do skrzyżowania (T) na którym skręcamy w prawo, jedziemy w dół i na łuku drogi ze skrzyżowaniem (Y) odbijamy w lewo. Drogą docieramy na skraj lasu ze szlabanem i figurką, skręcamy w prawo i jedziemy jeszcze chwilę skrajem lasu do kolejnego szlabanu (po lewej) za którym wjeżdżamy na drogę osiedlową na prawo.
  3. Wola Radziszowska – jedziemy drogą w dół do ostrego zakrętu w prawo i tu jest odcinek drogi prywatnej z zakazem ruchu, który pokonujemy pieszo. Docieramy do drogi głównej (obok pętla autobusowa) na której skręcamy w lewo, przejeżdżamy mostek nad Głogoczówką i docieramy do skrzyżowania (Y) z wysepką na którym skręcamy w prawo, mijamy mostek nad Skawinką, boczną drogę od lewej i na skrzyżowaniu (Y) skręcamy w lewo. Przejeżdżamy mostek nad Cedronem i jadąc drogą główną wzdłuż rzeczki docieramy do centrum wsi. Na miejscu warto zobaczyć m.in. drewniany kościół Wniebowzięcia NMP z XV w., Izbę Regionalną (którą można zwiedzać samodzielnie!), pomnik partyzantów oddz. „Błyskawica” na cmentarzu oraz cmentarzyk choleryczny [do którego aby dotrzeć należy wjechać na drogę za nowym kościołem, na skrzyżowaniu (Y) za mostkiem skręcić w lewo, na następnym skrzyżowaniu (Y) w prawo i droga biegnąca pod górę doprowadzi nas do cmentarzyka].
  4. Paszkówka – z centrum wsi kontynuujemy jazdę drogą główną mając po prawej linię kolejową, przez którą przejeżdżamy przy domku dróżnika w Podolanach, następnie mijamy skrzyżowanie (T) z drogą od prawej (krzyż), na skrzyżowaniu (Y) przy szkole skręcamy w prawo i docieramy do kościoła o pięknej bryle w Leńczach (1931r.). Na skrzyżowaniu (T) za kościołem skręcamy w prawo i trzymając się drogi głównej docieramy do skrzyżowania (X) z drogą 953 na którym skręcamy w lewo i zaraz w drogę w prawo, następnie na skrzyżowaniu (Y) za stacją paliw w prawo i na najbliższym skrzyżowaniu (X) w prawo w dół. Po chwili mijamy po prawej duży staw i dojeżdżamy do skrzyżowania (T) w Paszkówce na którym skręcamy w lewo docierając pod neogotycki pałac z zacisznym parkiem grabowym. Wracamy do skrzyżowania (T) i tuż za nim na rozwidleniu skręcamy w lewo. Jadąc drogą główną docieramy do skrzyżowania (Y), skręcamy w prawo, mijamy „obelisk wdzięczności” i za łukiem drogi skręcamy w pierwszą drogę w prawo biegnącą przez parking przy kościele Przemienienia Pańskiego z XIX w.
  5. Krzęcin – kontynuujemy jazdę drogą przy kościele i tuż za nim wjeżdżamy na drogę krzyżową, docieramy do skrzyżowania (T) i skręcamy w lewo, na następnym skrzyżowaniu (T) skręcamy w prawo w drogę łącznikową i jedziemy nią do skrzyżowania (Y) na którym skręcamy w lewo, i na zakręcie odbijamy w lewo na na drogę do kościółka w Sosnowicach Imienia NMP z XVI w. Spod kościoła zjeżdżamy w dół do drogi gruntowej na lewo, docieramy do szosy i skręcamy w prawo, skrzyżowanie (X) pokonujemy na wprost, przecinamy drogę 44 i wjeżdżamy w alejkę starych dębów w Wielkich Drogach. Mijamy tory kolejowe i docieramy do starego parku (od prawej) z wieloma pomnikami przyrody. Następnie droga wiedzie wokół parku wzdłuż mokradła, skręcamy w lewo na most, za mostem w prawo, na skrzyżowaniu (Y) znów w prawo na mostek, i na kolejnym (Y) też w prawo, pokonujemy most przy przystani barek, mijamy tory kolejowe, docieramy do drogi 44 i skręcamy w lewo (na Kraków). Po chwili dojeżdżamy do skrzyżowania (T) i skręcamy w prawo na Krzęcin, następnie jadąc drogą główną mijamy skrzyżowanie (Y) z kapliczką, kościół Narodzenia NMP z 1589r., i docieramy do cmentarza. Na cmentarzu są trzy groby rodziny Hallerów, a na płycie głównego grobowca jest symboliczne epitafium gen. Stanisława Hallera zamordowanego przez NKWD w 1940r. w Charkowie.
  6. Polanka Hallera – od cmentarza kierujemy się drogą główną w lewo,na skrzyżowaniu (Y) skręcamy w prawo i docieramy do skrzyżowania (z wysepką) z drogą 953 na którym skręcamy w lewo (na Skawinę). Po chwili mijamy od prawej dwór Hallerów z parkiem, a po skręcie w prawo na skrzyżowaniu (T) dotrzemy do przedszkola im. gen. Stanisława Hallera.

Powrót – wracamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo, mijamy skrzyżowanie z drogą od lewej z kapliczką wnękową, w Gołuchowicach na zakręcie dwie kapliczki piętrowe z XIXw. i na najbliższym skrzyżowaniu (X) skręcamy w prawo na Jurczyce. Docieramy do centrum wsi, gdzie po prawej na Domu Ludowym „Hallerówka” znajduje się tablica upamiętniająca gen. Józefa Halera, a obok za wysokim płotem odbudowany dwór Hallerów. Od centrum wsi kierujemy się w lewo i dojeżdżamy do izby pamięci i parkingu.

Dzisiaj Hallerowie nie zamieszkują już tych ziem – po II wojnie zostali oni wywłaszczeni przez władze komunistyczne i rozjechali się po świecie.

GALERIA ZDJĘĆ

Loading