Podkrakowskie pola naftowe – ósemka etno (D + 2 x M)

Określenie „pola naftowe” kojarzy się zwykle z Irakiem, Kuwejtem czy Wenezuelą i niewiele osób wie, że pod Krakowem też wydobywa się ropę – zapraszam Państwa do odwiedzenia tych miejsc.

Początek i koniec trasy – parking przy klasztorze ponorbertańskim w Hebdowie koło Nowego Brzeska.

0. Hebdów  Przy parkingu dostrzeżemy zabytkowy spichrz z 1760r., dalej koło kościoła m.in. zabytkowa figura św. Norberta i pomnik dziękczynny upamiętniający Powstanie Lipcowe z 27 VII 1944r. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP powstał w XIIIw. (z tego okresu zachowało się tylko prezbiterium), następnie rozbudowany w XVII i XVIIw., zjawiskowe wnętrze utrzymane jest w tonacji seledynowo-złotej, są tu m.in. barokowy ołtarz główny z figurą MB z Dzieciątkiem („Pani Nadwiślańskiej”) z ok. 1400r. i z relikwiami św. Jana Pawła II (piuska i różaniec), obraz MB Starobrzeskiej z 1460r., gloria promienista z symbolem Maryi, piękne ołtarze boczne, ambona, prospekt organowy, epitafia. Wcześniej stał tu kościół drewniany, z którego zachował się dzwon z datą 1108r. Zespół klasztorny oo. norbertanów został ufundowany przed 1149r. W klasztorze z XVIIw. jest dzisiaj hotel, w hallu za recepcją można oglądnąć ogólnodostępną, periodyczną wystawę różnotematyczną, a po powrocie z trasy posmakować specjałów tutejszej restauracji.

1. Pławowice – od parkingu jedziemy drogą na wprost (X), mijamy drogę od lewej, docieramy do skrzyżowania (Y) z szosą 79 (odcinek niebezpieczny!) i skręcamy w prawo pod górkę, na łuku drogi mijamy kurhan mogilny z 1937r., drogę od lewej i za łukiem skręcamy w lewo (T) w drogę podrzędną (na Mniszów). Swoistymi budowlami na tym terenie są przydomowe spichlerzyki. Mijamy drogę od lewej (T), dojeżdżamy do skrzyżowania (X) na którym skręcamy w prawo, przejeżdżamy mostek, docieramy do skrzyżowania (T) w Mniszowie na którym skręcamy w lewo w dół, przejeżdżamy mostek i tuż za nim (T) skręcamy w prawo na drogę wiodącą wzdłuż rzeczki. Docieramy do skrzyżowania (Y) z drogą główną w Pławowicach, na którym skręcamy w prawo, zaraz na skrzyżowaniu (X) ponownie z drogą główna skręcamy w lewo i docieramy do zespołu pałacowo-parkowego. Pałac jest obecnie w opłakanym stanie i nie jest udostępniony do zwiedzania. Został zbudowany w 1805r. dla rodu Morstinów. Dwa lwy strzegące ongiś wejścia do pałacu strzegą dziś wejścia do wieży ratuszowej w Krakowie.

2. Kościelec i pole naftowe w Piekarach – od bramy pałacowej kierujemy się w lewo, przejeżdżamy mostek na Szreniawie i jedziemy pośród malowniczych stawów gospodarstwa rybackiego, docieramy do skrzyżowania (T – krzyż z 1912r.) z drogą główną w Mysławczycach i skręcamy w lewo (na Proszowice), a następnie na najbliższym skrzyżowaniu (X) w prawo (kier. szkoła Kościelec), mijamy drogę od lewej (T – przed szkołą) i dojeżdżamy do skrzyżowania (X) przy cmentarzu w Kościelcu. Na cmentarzu znajduje się m.in. wspólna mogiła powstańców styczniowych i żołnierz poległych w I wojnie, a także groby z unikatowymi nagrobkami żeliwnymi. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo i docieramy do kościoła św. Wojciecha z ok. 1230r. Na miejscu warto zobaczyć m.in. kamienny krzyż z XIXw., dzwonnicę z XIXw., romański portal wejściowy, ambonę ze św. Michałem Archaniołem i ołtarz główny MB Kościeleckiej z XVIIw. Wyposażenie kościoła zdewastowały wojska szwedzkie i jego wystrój pochodzi głównie z XVIIw. Od kościoła kierujemy się w lewo, tuż na skrzyżowaniu (Y) skręcamy w prawo, mijamy drogę boczną (Y-do poligonu) od prawej, przejeżdżamy mostek, na kolejnym (Y) skręcamy w lewo (droga główna), przejeżdżamy na wprost skrzyżowanie (X), wjeżdżamy do m. Przezwody, mijamy figurkę św. Stanisława z 1841r., tuż za nią na skrzyżowaniu (T) skręcamy w lewo w drogę podrzędną i jedziemy przez pole naftowe ze stanowiskami kiwonów.

3. Żębocin – droga doprowadza nas do skrzyżowania (T), na którym skręcamy w lewo, zaraz na najbliższym (Y) w prawo w drogę podrzędna, mijamy figurkę św. Nepomucena, osiągamy skrzyżowanie (Y) z droga główną i skręcamy w prawo. Jadąc drogą główną przejeżdżamy mostek, następnie mostek na Szreniawie, docieramy do skrzyżowania (X – krzyż przydrożny), skręcamy w prawo, docieramy do skrzyżowania (X – kapliczka) w Kowali z szosą 775, które pokonujemy na wprost w drogę podrzędną, zaraz na skrzyżowaniu (T) skręcamy w prawo (po górkę) i tuż na kolejnym (T) w lewo. Jadąc drogą główną mijamy skrzyżowanie (Y) z drogą od lewej, następnie (T) z drogą od prawej, na trzecim (T) skręcamy w lewo, tuż za nim przejeżdżamy mostek i za mostkiem na (Y) skręcamy w prawo w drogę podrzędną, mijamy figurkę MB Różańcowej z 1911r. i docieramy do kościoła pw. św. Stanisława BiM z XIII/XVIIIw. w Żębocinie. Kościół otaczają pozostałości murów obronnych (był on niegdyś ufortyfikowany, fosę zasypano), przy kościele stoi dzwonnica z 1776r. i rosną lipy – pomniki przyrody. Do kościoła prowadzą zabytkowe drzwi z XVw., urokliwe wnętrze w tonacji szafirowo–złotej, zabytki m.in.: figura św. Anny Samotrzeciej z 1380r., figura MB Bolesnej ze szkoły Wita Stwosza, obrazy świętych z XVI i XVIIIw., chrzcielnica z XVIw., kobierzec sułtana tureckiego z bitwy pod Wiedniem. Obok świątyni zabytkowa plebania z 1930r. Plebanem w Żębocinie był w latach 1054 – 1061 św. Stanisław BiM i stąd wezwanie kościoła. Jadąc dalej docieramy do cmentarza (zabytkowe ogrodzenie ceglane z XIXw., kwatera wojenna żołnierzy poległych w I i II wojnie).

4. Nowe Brzesko – Jadąc od cmentarza cały czas prosto mijamy skrzyżowanie (T – figurka MB) z drogą od lewej, po czym (T – figurka dziękczynna NSJ z 1945r.) z drogą od prawej, ponownie (T) z drogą od lewej i docieramy do skrzyżowania (X – żelazny krzyż), które przejeżdżamy na wprost, następnie na najbliższym skrzyżowaniu (T) skręcamy w lewo i docieramy do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dobranowicach. Kościół z 1887r., ołtarze główny i boczny z 1614r., chrzcielnica z XVIIw., obok kaplica cmentarna z ok. 1887r. i figurka MB Niepokalanie Poczętej z 1854r. Jest tu też izba regionalna, którą można zwiedzać po wcześniejszym kontakcie tel. 12 287 44 60 lub 662 094 135. Kontynuujemy jazdę drogą główną, mijamy drogę od lewej (T), następne skrzyżowanie (T-OSP) przejeżdżamy na wprost, przejeżdżamy mostek na Rudniku, docieramy do skrzyżowania (T-krzyż) z drogą główną i skręcamy w lewo. Następnie mijamy skrzyżowania: (Y) z droga podrzędną od prawej, (T) od lewej, drugie (T) od lewej, (Y) od prawej w Rudnie Dolnym i na kolejnym (T) skręcamy w lewo. Przejeżdżamy mostek na Rudniku, dojeżdżamy do skrzyżowania (T-szkoła) na który skręcamy w prawo i tuż na następnym (Y) w lewo (po górkę), mijamy krzyż na „Pagórku”, drogę boczną (T) od lewej, drogę boczną (Y-figurka z 1987r.) od prawej i docieramy do skrzyżowania (Y – wysepka z figurką NSJ z 1913r.) w Nowy Brzesku na którym skręcamy w prawo na szosę 79 (odcinek niebezpieczny!), następnie na skrzyżowaniu (Y) na łuku drogi skręcamy w lewo (ul. Sienkiewicza), na najbliższym (X) w prawo (ul. Podwale), mijamy od prawej cmentarz i dojeżdżamy do skrzyżowania (X) z szosą 775.

5. Rezerwat Lipówka – na skrzyżowaniu skręcamy w prawo na szosę 775 (odcinek niebezpieczny!), przejeżdżamy most na Wiśle, za nim mijamy stację VeloMałopolska w Ispini (tu można zreperować rower) i docieramy do skrzyżowania (T – na lewo krzyż z 1831r.) z drogą 964 na którym skręcamy w prawo (na Niepołomice), mijamy parking VeloMałopolska i wjeżdżamy do Ispiny (kapliczka pamiątkowa MB Modlitewnej z 1999r., dąb pomnik przyrody). Dalej droga prowadzi przez las, mijamy miejsce martyrologi z 2 VI 1943r., „Czarny Krzyż” i przed mostkiem oraz tablicą Gmina Drwinia skręcamy w lewo (Y – szlaban) w drogę leśną przy oddz. 479, a po chwili docieramy do zjawiskowego rezerwatu grądowego Lipówka.

6. Pole naftowe w Woli Drwińskiej – kontynuujemy jazdę drogą wzdłuż rezerwatu, skrzyżowanie (X) dróg leśnych przejeżdżamy na wprost, jedziemy pośród starorzeczy Drwinki, docieramy do końca lasu (szlaban), mijamy łowisko w Drwini i dojeżdżamy do skrzyżowania (T) z drogą główną na którym skręcamy w prawo przejeżdżając most nad Drwinką (ul. Wspólna). Mijamy od lewej urokliwą kapliczkę MB Modlitewnej, na skrzyżowaniu (Y) kierujemy się na prawo i tuż za nim przy remizie OSP dostrzeżemy ekspozycję zabytkowej sikawki, a vis-á-vis figurkę MB Różańcowej z 1878r., następnie mijamy drewniane domki z tradycyjnym malowaniem, kościół MB Królowej Polski z 1980r., malowniczą figurkę Spółki Łowieckiej z 1914r. i docieramy do skrzyżowania (X – figurka kolumnowa z 1880r.) z szosą 965, które pokonujemy na wprost. Wjeżdżamy na pole naftowe, wokół widać stanowiska kiwonów, a po paru metrach od skrzyżowania czuć już zapach ropy naftowej. Drogą docieramy do skrzyżowania (Y – kapliczka NSJ) w Woli Drwińskiej na którym skręcamy ostro w lewo, po chwili jedziemy pośród pól, mijamy uroczą figurkę śródpolną z 1891r. i wjeżdżamy do Zielonej. 

Powrót – drogą przez wieś docieramy do szosy 965 (T – w dole po prawej współczesna figurka MB Różańcowej) i skręcamy w prawo (na Szczurową), przejeżdżamy mostek nad Drwinką i tuż za nim (X) skręcamy w lewo (na Groblę) w drogę podrzędną. Docieramy do skrzyżowania (Y – kapliczka-grota „Quo vadis”), skręcamy w lewo, tuż na następnym skrzyżowaniu (Y) z szosą 964 skręcamy w lewo, po chwili dojeżdżamy do cmentarza w Grobli, skręcamy w prawo w drogę wzdłuż cmentarnego muru i docieramy do bramy. Na cmentarzu jest spora kwatera wojenna z I wojny nr 322.Od bramy cmentarnej jedziemy na wprost do drogi głównej (T) i skręcamy w prawo, mijamy drogę od lewej, skrzyżowanie (X – figurka MB Częstochowskiej) z drogami podrzędnymi przejeżdżamy na wprost, tuż za nim na (Y) skręcamy w prawo i docieramy do kościoła Imienia NMP z 1906r. Od kościoła wracamy do rozwidlenia (Y – OSP) i skręcamy w prawo (na Cialapówkę), na skrzyżowaniu (T) z drogą główną skręcamy w prawo, następnie na kolejnym (T) w lewo (na Trawniki), jadąc drogą główną docieramy do wału i na nim skręcamy w lewo na trasę rowerową WTR, która doprowadza nas do skrzyżowania (X) z drogą 775 na którym skręcamy w prawo na most.
Za mostem kontynuujemy jazdę trzymając się drogi 775, mijamy kapliczkę brogową św. Floriana z XVIIw., za nią kościół pw. Wszystkich Świętych z 1640/1858r. (ołtarz główny z 1664r., 2 barokowe ołtarze boczne, drewniana dzwonnica z XVIIIw.) i za zakrętem (120º) w lewo przy OSP docieramy do skrzyżowania (T) z szosą 79 na którym skręcamy w prawo (na Sandomierz) – odcinek niebezpieczny! Przejeżdżamy przez miasto i przy jego końcu (przed stacją Orlen) skręcamy w prawo w drogę wewnętrzną, mijamy cmentarz w Hebdowie i docieramy pod klasztor.

Ósemkę można podzielić na dwie pętle – lewobrzeżną (etapy: 0,1,2,3,4), którą proponuję rozpocząć spod klasztoru w Hebdowie i prawobrzeżną (etapy: 5,6,powrót,), którą można rozpocząć z parkingu VeloMałopolska w Ispini.

GALERIA ZDJĘĆ

Loading