Śladami wikariusza Karola Wojtyły – pętla biograficzna

Początek i koniec trasy – parking przy kościele w Niegowici, pętla długości ok. 32km.

Ks. Karol Wojtyła w drodze do Niegowici w dniu 28 VII 1948r. przyjechał autobusem z Krakowa do Gdowa, stąd jakiś gospodarz podwiózł go wozem drabiniastym do marszowickiego przysiółka Lasowe Domy – tu przy przydrożnej kapliczce przyszły papież ukląkł i ucałował ziemię. Dalszą drogę przebył pieszo idąc pośród pól. W niegowickiej parafii pełniąc posługę  wikariusza m. in. uczył religii (do 17 VIII 1949r.) dzieci z sołectw: Cichawa, Niewiarów, Pierzchów, Nieznanowice, Klęczana i Marszowice – podążmy jego śladem!

  1. Niegowić – na miejscu warto zobaczyć eksponaty i obiekty związane z kapłaństwem ks. Karola Wojtyły:

1 – wikarówka – 2 tablice pamiątkowe

2 – teren przykościelny – pomnik wik. Karola Wojtyły, obok dąb JP II z 2006r. i buk Karol z 2014r.

3 – kościół – drzwi ze scenami z posługi duszpasterskiej, obok na ścianie tablica pamiątkowa. Wewnątrz kościoła w kaplicy Miłosierdzia Bożego replika płyty nagrobnej Jana Pawła II, obraz „Wikary z Niegowici” Teresy Moskal-Śliwki, relikwie krwi, konfesjonał, brewiarz. Nad prezbiterium plafon z Matką Bożą i papieżem Janem Pawłem II.

Można też odwiedzić bardzo zasobną izbę regionalną mieszczącą się w suterenie budynku Z.G.K. Przy OSP, lecz wcześniej umówić się trzeba telefonicznie (nr 886 505 888).

  1. Cichawa – od kościoła kierujemy się drogą w lewo ku północy, mijamy po prawej cmentarz (kaplica z 1928r., cmentarz wojenny nr 335), skrzyżowanie (X) z drogą główną pokonujemy na wprost i wjeżdżamy do Krakuszowic. Jadąc cały czas prosto mijamy po lewej fig. kamienną z krzyżem i docieramy do skrzyżowania (T, fig. bożociałowa) na którym skręcamy w prawo w dół (ścieżką na prawo przed skrzyżowaniem można dotrzeć do kopca Krakusa II). Docieramy do skrzyżowania (X, kapl. św. Józefa), które pokonujemy na wprost (kierunek Książnice) wjeżdżając do Cichawy. Na najbliższym skrzyżowaniu (Y, fig. kamienna z krzyżem) skręcamy w lewo, jedziemy drogą główną i przed remizą OSP skręcamy w lewo (T) w drogę wewnętrzną, tuż na następnym (T) skręcamy w prawo i docieramy do kolejnego skrzyżowania (T) przy którym po lewej na budynku starej szkoły w której uczył religii K. Wojtyła dostrzeżemy tablicę pamiątkową.
  1. Pierzchów – na skrzyżowaniu (T) skręcamy w prawo, dojeżdżamy do drogi głównej (T) na którą wjeżdżamy na prawo (kierunek Zborczyce) i tuż na następnym (T, fig. piętrowa z dziwnym napisem) skręcamy w lewo. Przejeżdżamy mostek i docieramy do rozwidlenia (Y) na którym w lewo, tuż na następnym (Y) w prawo, na kolejnym (Y, krzyż) w lewo i docieramy do skrzyżowania (Y, przy posesji 177) na którym skręcamy w prawo na drogę śródpolną. Dojeżdżamy do drogi głównej w Niewiarowie (T) i skręcamy w lewo (dzieci z Niewiarowa chodziły na religię do Niegowici i Pierzchowa), mijamy fig. MB Różańcowej i docieramy do skrzyżowania (X, krzyż) z szosą 967, które pokonujemy na wprost (kierunek Pierzchów), zaraz na (T) skręcamy w prawo w dół, mijamy kapl. MB z dzwonkiem burzowym i docieramy do szkoły, gdzie uczył religii wikariusz Wojtyła.
  1. Nieznanowice – mijamy szkołę, drogę od prawej (jadąc na wprost można odwiedzić kopiec gen. J.H. Dąbrowskiego) i tuż za nią skręcamy w lewo w drogę podrzędną , następnie na skrzyżowaniu (Y) znów w lewo, mijamy fig. z krzyżem z 1877r., fig. MB z 2015r. i docieramy do szosy 967 na którym skręcamy w lewo (kierunek Gdów) – (odcinek niebezpieczny!) Szosą docieramy do skrzyżowania (X) w Nieznanowicach i skręcamy w lewo (kierunek Uszew), następnie na łuku drogi (Y, za przystankiem) w prawo w drogę podrzędną, mijamy remizę OSP i tuż za nią na placyku (Y) skręcamy w prawo, i mijając 2 drogi od lewej docieramy do starej szkoły (po prawej) z tablicą pamiątkową.
  1. Klęczana – od szkoły wracamy do placyku (Y), skręcamy w prawo na drogę główną, tuż za sklepem mijamy fig. z krzyżem i jedziemy cały czas prosto aż do skośnego skrzyżowania (Y, kapl. domkowa MB Fatimskiej) z drogą główną, które przejeżdżamy na wprost i tuż na następnym (Y) skręcamy w lewo. Jedziemy na wprost, mijamy kapl. z piaskowca z 2002r., drogę od prawej (Y), drogą polną przejeżdżamy wzdłuż zbiornika wody po żwirowni i docieramy do skrzyżowania (X) z drogą żwirową na którym skręcamy w lewo. Drogą żwirową docieramy do asfaltówki (T), skręcamy w prawo, przejeżdżamy most na Rabie i tuż za nim na skrzyżowaniu (Y) skręcamy w prawo w drogę żwirową (zielony szlak) wzdłuż Raby. Drogą docieramy do skrzyżowania (T) z asfaltówką w przysiółku Podstroń i skręcamy w lewo. Za zakrętem w prawo wąska asfaltówka pnie się ostro w górę przez las (odcinek bardzo trudny!), docieramy nią do skrzyżowania (T, fig. z krzyżem z 1906r.) w Jaroszówce i skręcamy w prawo. Jadąc drogą główną mijamy na łuku drogę od prawej (Y) i dojeżdżamy do kościoła MB Fatimskiej, który zbudowano jako wotum dziękczynne za ocalenie papieża JP II w zamachu 3 V 1981r. – tablica pamiątkowa na kościele. Kontynuujemy jazdę drogą główną, mijamy skrzyżowanie (T) z drogą od prawej, wjeżdżamy do lasu, mijamy kapliczkę leśną; po wyjechaniu z lasu mijamy drogę od lewej (Y) i jadąc wzdłuż lasu docieramy do skrzyżowania (T, kapliczka na Szlaku Papieskim), i skręcamy w prawo na Klęczaną. Znów jedziemy przez las, po wyjeździe z którego (po prawej) napotykamy głaz na Szlaku Papieskim, mijamy drogę (Y) od prawej i po chwili docieramy do centrum miejscowości z kompleksem fig.MB z 1898r. na mogile cholerycznej i przystankiem Szlaku Papieskiego za którym skręcamy w lewo i docieramy do remizy OSP w której uczył religii ks. K. Wojtyła.
  1. Marszowice OSP – wracamy do drogi głównej i skręcamy w lewo. Trzymając się drogi głównej jedziemy w dół mijając krzyż na kolejnej mogile cholerycznej, skrzyżowanie (T) z drogą podrzędną od lewej, następnie (Y) z drogą od prawej, przejeżdżamy most na Rabie, mijamy ośrodek „Kuter Port”, po chwili dom pamięci SB o. Anzelma Gądka, hotel „Folwark Wiązy” w zabudowaniach z XIX w. i tuż za nim na skrzyżowaniu (T) skręcamy w lewo w drogę podrzędną. Jadąc prosto mijamy 3 drogi boczne od prawej, na skrzyżowaniu (Y, fig. kolumnowa MB Łaskawej) kierujemy się w lewo, mijamy (Y) drogę boczną od lewej, na kolejnym skrzyżowaniu (Y) skręcamy w prawo, mijamy 2 drogi boczne (Y) od lewej i docieramy do remizy OSP w Marszowicach z tablicą pamiątkową.
  1. Gdów – wracamy do drogi głównej i skręcamy w prawo (czerwony szlak „Dolina Raby”). Trzymając się tego szlaku jedziemy pośród pól, następnie zbiorników wodnych, pokonujemy mostek i mając po prawej zbiornik wodny przejeżdżamy przez krzaki, następnie jedziemy w prawo wzdłuż szosy 966, na najbliższym skrzyżowaniu (T) skręcamy w lewo i zaraz na (X) w prawo na szosę (odcinek niebezpieczny!). Szosą docieramy do ronda ks. Karola Wojtyły z pomnikiem wikarego zmierzającego do Niegowici – tablica pamiątkowa. 
  1. Marszowice/ Lasowe Domy – z ronda z pomnikiem wyjeżdżamy szosą 967 (kierunek Łapczyca) (odcinek niebezpieczny!), przejeżdżamy mostek, wjeżdżamy do Marszowic, jedziemy do pierwszego skrzyżowania (Y, Szlak Papieski) z drogą podrzędną od lewej i w nią skręcamy. Jadąc cały czas prosto docieramy do skrzyżowania (T) z drogą polną przy którym stoi kapliczka. W tym miejscu w drodze do Niegowici ks. Karol Wojtyła ukląkł i ucałował ziemię – tablica pamiątkowa.

Powrót – kontynuujemy jazdę na wprost wjeżdżając w drogę polną (którą zmierzał ks. Wojtyła do Niegowici), nią docieramy do asfaltówki (T, mostek) i skręcamy w lewo. Jadąc drogą główną (na wprost widać kościół) mijamy  fig. Pietá z 1836r, dwór w Niegowici z 1928r., mostek nad Potokiem Królewskim, a za nim na rozwidleniu (Y, staw, fig. Ojca Pio) skręcamy w lewo, mijamy fig. z 1892r. (w przecznicy od lewej) i docieramy do mety.

Zdjęcie wizytówkowe – obraz „Wikary z Niegowici” Teresy Moska-Śliwki.

GALERIA ZDJĘĆ

Loading