Starorzecza Wisły i Drwinki – ekopętla

Początek i koniec trasy – parking przy leśniczówce w Hysnem (lub w Przyborowie).

Wycieczkę proponuję rozpocząć od odwiedzenia świetnie wyposażonej Izby Leśnej w Nadleśnictwie Niepołomice (czynna pn.-pt. 7:00 – 15:00 po wcześniejszym kontakcie tel. 122811566), lub Gabinetu W.Puchalskiego w Muzeum Niepołomice (czynne codziennie od 10:00).

  1. Rezerwat Gibiel – z parkingu przy leśniczówce w Hysnem kierujemy się drogą na wschód, mijamy szlaban (niebieski szlak) i po chwili docieramy do gajówki Poszynka za którą po lewej znajduje się Rezerwat Gibiel chroniący pierwotny las grądowy i siedliska rzadkich ptaków  rezerwat ścisły!
  2. Rezerwat Lipówka – jadąc dalej drogą mijamy betonowe ogrodzenie OZHŻ, następnie skrzyżowanie z drogą od prawej (od którego jedziemy już czarnym szlakiem) i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w lewo (wzdłuż oddziału 43). Następnie dojeżdżamy do dużego stawu przy skrzyżowaniu przy którym warto się zatrzymać, by poobserwować przyrodę. Kontynuując jazdę mijamy następne, mniejsze stawy i przed końcem drogi po prawej dojeżdżamy do dwóch kolejnych, graniczących z sobą stawów. Wchodzimy na ścieżkę pomiędzy nimi i tuż za stawem po lewej dostrzeżemy na drzewie kapliczkę dźinijską. Od stawów jedziemy do szlabanu i skręcamy za nim na drogę w lewo (wzdłuż oddziału 5), wyjeżdżamy z lasu na łęg i na mostek nad Drwinką. Jadąc przez łęg należy dobrze się rozglądać, bo podpatrzyć tam można żurawie, bociany i stadka saren. Za mostkiem na rozjeździe skręcamy w lewo, jedziemy granicą kultur i po chwili wjeżdżamy na prawo do lasu w drogę żwirową, która biegnie pośród meandrów starorzeczy Drwinki. Mijamy pierwsze skrzyżowanie i na następnym skręcamy w lewo (wzdłuż oddziału 473) i docieramy do Rezerwatu Lipówka w którym chroniony jest starodrzew grądowy, siedliska ptaków, rzadkie rośliny naczyniowe, mszaki i grzyby  rezerwat ścisły! Jest to jeden z najcenniejszych rezerwatów w Polsce.
  3. Uroczysko Grobelczyk – spod Rez. Lipówka wracamy tą samą drogą i jedziemy cały czas prosto (pośród starorzeczy Drwinki) aż do wyjazdu z lasu. Przejeżdżamy teraz obok łowiska w Drwini i docieramy do skrzyżowania (przed mostkiem) na którym skręcamy w lewo, mijamy po prawej stacyjkę benzynową i po chwili dojeżdżamy do uroczyska. Na błoniach wokół uroczyska występują rzadkie gatunki roślin.
  4. Rezerwat Wiślisko Kobyle – z uroczyska wyjeżdżamy na drogę 964 na lewo (na Niepołomice), na kolejnym skrzyżowaniu (zabytkowy krzyż po prawej) skręcamy w prawo na drogę 775 (na Nowe Brzesko) i przed mostem na Wiśle na światłach odbijamy w lewo na Wiślaną Trasę Rowerową. Trasa biegnie wałem wiślanym i z jego wyniosłości możemy podziwiać krajobraz i dokonywać obserwacji przyrodniczych. Po chwili docieramy do drogowskazu „Wislisko Kobyle 1km”, zjeżdżamy drogą w lewo w dół do drogi leśnej (T) na której skręcamy w lewo, jedziemy łukiem do skrzyżowania (T) z następna drogą leśną na którym skręcamy w prawo i jedziemy do skrzyżowania (X) z przesieką na którym zjeżdżamy na prawo i docieramy do rezerwatu. Tu możemy zostawić rower i przespacerować się wzdłuż starorzecza. Rezerwat chroni rzadkie rośliny wodne i siedliska ptaków. Wracamy na WTR i jadąc dalej po chwili napotykamy następny drogowskaz „Wiślisko Kobyle 200m”. Po lewej tuż za wałem znajduje się grób żołnierza Wehrmachtu NN z 1945r. Zjeżdżamy w dół i tu droga jest już nieprzejezdna i słabo widoczna, więc można pokusić się o spacer, lub wrócić na WTR.
  5. Rezerwat Koło – jedziemy teraz pośród łąk i wsi, docieramy do Lasu Koło i tuż za nim do m. Łaźnia, po minięciu której przed występem leśnym zjeżdżamy drogą na lewo z wału przy kapliczce dziękczynnej Jezusowi Miłosiernemu za ocalenie od powodzi. Docieramy do skrzyżowania (T) z drogą główną (kapliczka przydrożna z 1939r.) i skręcamy w prawo, po czym dojeżdżamy do lasu i Rezerwatu Koło chroniącego starorzecze Wisły z jej grądem, a w nim siedliska ptaków, płazów, kozioroga dębosza i pachnicy dębowej.

Powrót – jedziemy przez las i tuż za nim na rozwidleniu skręcamy w prawo, następne skrzyżowanie (X) we wsi Łąki pokonujemy na wprost i skręcamy po chwili w pierwszą napotkaną drogę polną odchodzącą na lewo. Na łąkach spotkać można spacerujące bociany, sarny, zające, bażanty i kuropatwy. Nieopodal tej drogi jesienią 1944r. spadł na skutek awarii Messerschmitt Bf-109, jego szczątki wydobyto w 2012r. i obecnie elementy myśliwca są eksponowane w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Drogą polną dojeżdżamy do drogi głównej na której skręcamy w prawo, docieramy do skrzyżowania (X) w Zabierzowie Bocheńskim, przez które przejeżdżamy na wprost, na kolejnym skrzyżowaniu (X) skręcamy w lewo, następnie na rozwidleniu (z kapliczką św. Nepomucena) w prawo i na kolejnym skrzyżowaniu (X) znów w prawo. Jadąc drogą główną mijamy kościół pw. Opieki NMP, następnie kompleks wypoczynkowy i docieramy do mety.

GALERIA ZDJĘĆ

Loading