Tyniecka pętla prehistoryczno – przyrodnicza

Początek i koniec trasy – Opactwo Benedyktynów w Tyńcu.

1 – Klasztor Benedyktynów.                                                                                                                                     

 1. Do klasztoru dojeżdżamy alejką ze szpalerem lip drobnolistnych, które są pomnikami przyrody. Zwiedzanie opactwa najlepiej rozpocząć od wizyty w przyklasztornym muzeum (czynne od 10.00).

Wzgórze tynieckie jest miejscem szczególnym – wykopaliska potwierdziły, że od neolitu (ok. 4600 r.przed Chr.) wzgórze było zasiedlane przez wszystkie kolejne kultury. Od XI w. wzgórze jest siedzibą Benedyktynów.

2 – Grodzisko.

 1. Z klasztornej alejki skręcamy w lewo w ul. Benedyktyńską i jedziemy w dół do przystani, z przystani znów w lewo i objeżdżamy górę klasztorną. Następnie jedziemy drogą gruntową pod wałem, przejeżdżamy przepust i kawałek za nim skręcamy w prawo w drogę gruntową biegnącą przez zakrzaczony łęg.
 2. Droga wyprowadza nas ponownie na drogę pod wałem w którą skręcamy w prawo i jedziemy teraz pośród łęgowych łąk. Przez skrzyżowanie z drogą na wał przejeżdżamy prosto mając po lewej las. Dojeżdżamy do następnego wału biegnącego od lasu i skręcamy w lewo wjeżdżając na wał, a następnie do lasu. Tuż po wjechaniu na leśną ścieżkę mijamy po prawej malowniczą stromą ścianę Grodziska, dojeżdżamy do skrzyżowania i skręcamy w prawo w ul. Walgierza Wdałego.
 3. Jadąc ul. Walgierza dojeżdżamy do występu leśnego i na jego początku skręcamy w prawo w drogę gruntową, która następnie przechodzi w ścieżkę leśną i pnie się tak stromo, że trzeba zsiąść z roweru i prowadzić go. Docieramy do innej ścieżki na której skręcamy w prawo i dojeżdżamy do grodziska.

Usytuowanie grodziska można poznać po wkopach w ziemi. Najstarsze ślady pozostawiła tu Kultura Łużycka (ok.1300 r.przed Chr.). Prawdopodobnie była tu stanica strzegąca Tyniec od południa. Z miejscem tym związana też jest  legenda o Walgierzu Wdałym.

 1. Z grodziska wracamy ścieżką którą tu dotarliśmy, jadąc tym razem cały czas prosto aż do szlabanu w lesie.

3 – Kamieniołom.

 1. Z lasu wjeżdżamy w ul. Grodzisko, docieramy do skrzyżowania na którym skręcamy w lewo w ul. Boguciankę i zaraz w prawo w ul. Juranda, która doprowadzi nas do stadionu. Za stadionem skręcamy w prawo w drogę żużlową i ponownie w prawo w drogę łącznikową ze zbiornikiem MPWiK. Tu można zostawić rower i zejść ścieżką na dno wyrobiska.

W rumoszu można natrafić na okazy kalcytu miodowego i skamieniałości fauny jurajskiego morza sprzed ok. 150 milionów lat.

 1. Spod zbiornika MPWiK wyjeżdżamy w prawo na drogę żużlową i za łukiem drogi po lewej dostrzeżemy nieczynny od lat 70-tych ub.w. piec wapiennik zwany „Rakietą Sołtysa”.

4 – Lasy Tynieckie.

Droga żwirowa doprowadza nas do skrzyżowania na którym jedziemy na wprost w ul. Stępice wjeżdżając na zielony szlak. W lesie jest dużo nieoznaczonych na mapie ścieżek i łatwo się pogubić, dlatego lepiej trzymać się szlaku, który dodatkowo jest obficie wyposażony w tablice informacyjne przez Nadleśnictwo Myślenice. Tutejsze lasy są zasobne pod względem ornitologicznym, a polany entomologicznym.

5 – Rezerwat Skołczanka.

 1. Szlak przecina ul. Obrońców Tyńca i wprowadza nas do rezerwatu. Zaraz za szlabanem zostawiamy rower i pniemy się po schodkach na wzgórze, gdzie pośród skał stoi urocza figurka Matki Bożej Łaskawej.

W czasach przedchrześcijańskich było to miejsce kultu pogańskiego i prawdopodobnie dlatego zostało uświęcone.

Jadąc dalej zielonym szlakiem mijamy po prawej dwie mogiły zbiorowe Żydów z okresu II wojny.

 1. Szlakiem dojeżdżamy do ul. Nad Czerną i skręcamy w prawo w drogę asfaltową, która następnie przechodzi w żużlową.

6 – Źródło Świętojańskie.

 1. Droga żużlowa doprowadza nas do źródełka bijącego ze skał. Jest to źródło krasowe i jako jedyne w Krakowie będące pomnikiem przyrody. Wypływająca z niego woda jest zimna i smaczna. Legenda głosi, że w czasach prehistorycznych było ono źródłem obrzędowym. Szczyt wzgórza z którego tryska źródło jest wyraźnie ukształtowany ludzką ręką i być może stał tam kiedyś chram.

7 – Uroczysko Wielkanoc.

 1. Od źródełka kierujemy się w prawo drogą polną biegnącą przez mokradło z bogatą florą i docieramy do figurki św. Nepomucena przy której skręcamy w lewo w ul. B. Śmiałego, a następnie na skrzyżowaniu w lewo w ul. Zagórze, która doprowadzi nas do uroczyska.

Uroczysko, to dawny kamieniołom na szczycie którego znajduje się punkt widokowy. Na wschód od Ur. Wielkanoc usytuowane jest Ur. Kowadza z chronionymi murawami kserotermicznymi.

Powrót.

 1. ul. (ścieżką) Zagórze docieramy do ul. Toporczyków z której na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w ul. Obrońców Tyńca, a następnie w lewo w ul. B. Śmiałego i zaraz w prawo w ul. Benedyktyńska, którą docieramy do klasztoru.

Spotkania z przyrodą: szlak przebiega przez różne typy obszarów z odmienną fauną i florą. Ssaki, jakie najczęściej można spotkać na trasie, to sarna, dzik, lis, zając, wiewiórka, kuna, łasica, myszowate; wieczorem – jeż i nietoperze.

Rezerwat Skołczanka – występują tu m.in. modraszki, skalnik driada, trzmiel tajgowy; z roślin sasanka łąkowa, dziewięćsił bezłodygowy, ożanka właściwa, macierzanka panońska.

Lasy Tynieckie – są bogate pod względem ornitologicznym. Z ciekawszych gatunków roślin zobaczyć tu można m.in. kruszczyka szerokolistnego, bluszcz zwyczajny, parzydło leśne, bez koralowy. Na polanach obserwować można (z rzadszych) modraszki, pazia królowej, przekraski, trzyszcze.

Grodzisko – wzgórze porasta młody las i zasiedlające go ptaki, to gatunki spotykane zwykle w siedliskach parkowych. Z ciekawszych roślin można wymienić konwalię majową, kokoryczkę wonną, kopytnik.

Łęgi – występujące tu ptaki, to zwykle drozdy, świstunki, pokrzewki, trzciniaki. Z gadów i płazów głównie zaskroniec, padalec, zwinka, żaby zielone i brunatne. Motyle, to przeważnie rusałki, bielinki, oczennice, powszelatki. Można spotkać też wiele gatunków ważek. Najwięcej gatunków owadów występuje jednak w czasie kwitnienia nawłoci. W świecie roślin wyróżniają się dorodne krzewy dzikich róż.

Mokradło Biedzianka – bardzo bogate w szatę roślinną. Rosną tu m.in. chronione mieczyk dachówkowaty i groszek bagienny, oraz krwawnica, wiązówka błotna, rutewka wąskolistna itp.

Kamieniołomy – wyróżniają się odrębnością gatunkową. Spotkać tu możemy m.in. modraszki, rusałki, kraśniki, kózki. Z ciekawszych roślin występują tu goździki, czosnek, dziewanna, rozchodnik, kozibród, driakiew żółtawa.

Teren zamieszkały – tutaj nastawić się należy na obserwację ptaków. Zobaczyć możemy np. jaskółki, sikory, kopciuszka, mazurka, muchołówkę szarą, kulczyka, trznadla, szczygła.

GALERIA ZDJĘĆ

Loading